14/09/2019 1300534 FOTO DO DIA CAMPEONATO BRASILEIRO 2019: CHAPECOENSE X VASCO 2019-09-14/Brasil/Chapeco//SC/Brasileiro Serie A 2019/Chapecoense /Vasco/18º rodada (Foto: Matheus Sebenello/MyPhoto Press/Gazeta Press) Matheus Sebenello/MyPhoto Press/Gazeta Press/MyPhoto Press 0 7730 vertical cor 2000x3556 digital Matheus Sebenello 43 MyPhoto Press/Gazeta Press BRASIL SANTA CATARINA CHAPECO Arena Condá